❤ Shades ❤ Thxxx Stephanie , Thxxx Painfer , Thxxx Druunah & Thxxx Bodyfy !!!

Skin : Avada. (New!!)(TSA) Gianna Sterling Flux
Eyes : Izzie's Demon Eyes
Hair : ICONIC. (New!!)(Tres Chic) RIO:VARIETY:PACKAGED
Jacket : V/ Voluptas Virtualis. (New!!)(Epiphany) [Sheryl] -ML- Jacket {NT}
Top : V/ Voluptas Virtualis. (New!!)(Epiphany) [Sheryl] -ML- Bra {NT}
Panties : V/ Voluptas Virtualis. (New!!)(Epiphany) [Sheryl] -ML- Panties {NT}
Corset : V/ Voluptas Virtualis. (New!!)(Epiphany)  [Sheryl] -ML- Corset {NT}
Boots : V/ Voluptas Virtualis. (New!!)(Epiphany) [Sheryl] -ML- Boots {NT}
Skirt : V/ Voluptas Virtualis. (New!!)(Epiphany) [Sheryl] -ML- Skirt {NT}
Tattoo : ARABIC TATTOOS. (New!!)(Bodyfy) Death Crocodile
Piercing : SU! Bento Piercing Set 03 
Choker : V/ Voluptas Virtualis. (New!!)(Epiphany) [Sheryl] -Exclusive- Choker.V1
Mask : V/ Voluptas Virtualis. (New!!)(Epiphany) [Sheryl] -Exclusive- Mask
Rings : (Yummy) Dark Magic Ring Set (Maitreya)
Nails : alme. Black Metal - French